Hoppa till innehåll

Edgångs- och försäkransevenemang för kontingent 1/21 på webben

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 3.2.2021 14.54
Pressmeddelande

Evenemangen för faneden och högtidlig försäkran hålls i början av år 2021 utan publik på grund av det rådande coronaläget. Man kan följa med evenemangen på nätet.

Vid faneden och soldatens högtidliga försäkran i slutet av rekrytperioden avlägger soldaterna ett högtidligt löfte om att försvara fosterlandet. Vid det festliga och traditionsrika evenemanget utnämns beväringarna till manskapets tjänstegrader.

På grund av det rådande läget för COVID 19 pandemin kommer publiken inte att kunna följa med evenemangen för faneden och den högtidliga försäkran på ort och ställe. Evenemangen streamas istället över nätet.

Edgångs- och försäkransevenemangen för kontingent 1/21

Armén

Jägarbrigaden, Sodankylä och Rovaniemi, 13.2. klo 8.00 och 13.00

https://maavoimat.fi/jpr-sotilasvala-ja-vakuutustilaisuudet

Gardesjägarregementet, Sandhamn, 12.2. kl. 13.00 och 13.30 

https://maavoimat.fi/kaartjr-sotilasvala-ja-vakuutustilaisuudet 

Kajanalands brigad, Kajana, 6.2., 13.2. och 14.2.

6.2. kl. 9.30 Norra Finlands signalbataljon och Pohjas pionjärbataljon

https://vimeo.com/509131311#t=23m58s

13.2. kl. 9.30 Kuopio underhållsbataljon och Kajanalands artilleriregemente
14.2. kl. 9.30 Kajanalands jägarbataljon
Kainuun prikaatin sotilasvalat LIVE on Vimeo

Karelska brigaden, Vekaranjärvi, 5.2. och 12.2.

5.2. kl 10.00 Östra Finlands signalbataljon & Karelens underhållsbataljon
12.2. kl 10.00 Kymmene pionjärbataljon & Salpausselkä luftvärnssektion
12.2. kl 13.00 Kymmene jägarbataljon & Karelens artilleriregemente
https://maavoimat.fi/karpr-sotilasvala-ja-vakuutustilaisuudet

Markstridsskolan, Fredrikshamn, 6.2. kl. 12.00

https://maavoimat.fi/maasotakoulun-videotallenteet-ja-livesriimit

Pansarbrigaden, Parolannummi 12.2.

12.2. kl 8.50 Pansar-luftvärnsbatteriet PSITPTRI, Ledningscentralbatteriet JOKEPTRI och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår PVVMSK                               
12.2. kl 11.50 Militärpoliskompaniet SPOLK
12.2. kl 13.50 Pansarjägarkompaniet PSJK, Pansarpionjärkompaniet PSPIONK, 2. Pansarunderhållskompaniet 2PSHK och Bilkompaniet AUTOK 
12.2. kl 15.50 Pansargranatkastarkompaniet PSKRHK, Pansarhaubitsbatteriet PSHPTRI, Pansarsignalkompaniet PSVIESTIK och Ledningssystemkompaniet JOJÄK
https://www.youtube.com/watch?v=T2Y1tpsKmqI&feature=youtu.be 

Björneborgs brigad, Säkylä 11.2. och Niinisalo 12.2.

11.2. kl. 10.00 Egentliga Finlands underhållsbataljon
11.2. kl. 12.00 Satakunta jägarbataljon
11.2. kl. 14.00 Satakunta pionjär- och signalbataljon
12.2. kl. 10.00 Österbottens jägarbataljon
12.2. kl. 12.00 Satakunta artilleriregemente
https://maavoimat.fi/porpr-sotilasvala-ja-sotilasvakuutustilaisuudet

Uttis jägarregemente, Uttis 12.2.

12.2. kl. 9.00 https://maavoimat.fi/utjr-sotilasvala-ja-vakuutustilaisuudet

Marinen

5.2. kl. 9.20 Krigsmannaedgång och -försäkran i Kustbringaden. Titta på direkt sändningen
5.2. kl. 12.15 Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands Brigad i Yle Arenan.  

Flygvapnet

Karelens flygflottilj, Rissala, 31.1. kl. 13.00 https://youtu.be/KRTjL3w1gE8
Luftkrigsskolan, Tikkakoski 12.2. kl. 17.50 https://noveltive.fi/sotilasvala
Satakunta flygflottilj, Birkala, 12.2. kl. 11.00  https://www.twitch.tv/satakunnanlennosto 

Länkar till streamningar och upptagningar samt tidpunkterna för evenemangen uppdateras på denna sida senare. Upptagningarna finns till påseende under en begränsad tid.

´