Hoppa till innehåll

Coronan ökade bortfallet i början av året

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 20.6.2022 14.03
Pressmeddelande
kuva jossa varusmies vastaanottaa varusteita varusvarastolla

Det försämrade coronaläget i början av året innebar en utmaning för samhället och Försvarsmakten. Detta ledde till att ett exceptionellt stort antal beväringar avbröt sin tjänstgöring under de första veckorna av året.   

Under våren 2022 försämrades coronaläget i samhället, vilket även avspeglade sig på det antal beväringar som avbröt sin tjänstgöring inom Försvarsmakten. I den kontingent som inledde sin tjänstgöring i januari avbröt en klart större andel tjänstgöringen än inom tidigare januarikontingenter. 

I  januarikontingenten 2022 avbröts tjänstgöringen i fråga om strax över 19 procent av beväringarna.  Den vanligaste orsaken till att den avbröts har varit att tjänstduglighetsklassen ändrats till E-klass. Andelen beväringar som avbrutit tjänstgöringen var två procentenheter större än i januarikontingenten 2021. 

Kriget i Ukraina har inte haft någon större inverkan på antalet beväringar som avbrutit tjänstgöringen. En betydande del av dem som avbröt tjänstgöringen gjorde det under rekrytskedet, som inföll under de första veckorna av tjänstgöringen, i januari-februari. Efter rekrytskedet var bortfallet strax under 13 procent och under de tre följande utbildningsskedena ökade bortfallet med cirka sju procent. I fråga om kontingent 1/21 var motsvarande ökning cirka sex procent.  

Förberedelserna för följande kontingent pågår 

Försvarsmaktens mål är att så snart som möjligt återgå till normala utbildnings- och permissionsarrangemang i fråga om utbildningen för värnpliktiga.

Som en försiktighetsåtgärd inleds följande kontingents tjänstgöring så att alla de som är i beväringstjänst tjänstgör 12 dagar i en följd utan ledighet från tjänst eller andra permissioner i samband med inledandet av tjänstgöringen. Tjänstgöringen sker i separata avdelningar, vilkas utbildning fortsätter antingen utan coronarestriktioner eller, om coronaläget försämras, genom att på nytt ta i bruk de coronarestriktioner som behövs.   

Då följande kontingent inleder sin tjänstgöring i juli fästs särskild uppmärksamhet vid de värnpliktigas anpassning och ork genast fr.o.m. med de första dagarna. Försvarsmakten utvidgar användningen av den respons som ges efter varje skede, och som inleddes våren 2022, så att den i slutet av 2022 omfattar alla grundenheter som ger beväringsutbildning. Responsen gör det möjligt att utveckla utbildningen och tjänstgöringen redan i den kontingent som tjänstgör nu.