Hoppa till innehåll

Beredskapen består även om truppen byts ut

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 15.6.2022 12.35
Pressmeddelande
kuva jossa varusmiehet keskustelevat ulkona maastossa

Cirka 8 600 beväringar vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets truppförband övergår till reserven torsdag 16 juni 2022. Inom Försvarsmakten upprätthålls beredskapen för huvuduppgiften, det vill säga det militära försvaret av Finland, i alla situationer.

Från Armén hemförlovas 6 997, från Marinen 832, från Flygvapnet 480 och från Gränsbevakningsväsendet 263 beväringar. De beväringar som hemförlovas har, beroende på vilken utbildning de fått, tjänstgjort 347 eller 165 dagar. Beväringarna med längre tjänstgöringstid har fått exempelvis ledar- eller beredskapsenhetsutbildning. Beväringarna med kortare tjänstgöringstid har tjänstgjort i manskapsuppgifter.

Från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet övergår sammanlagt 8 572 beväringar till reserven, och av dem är 485 kvinnor. Antalet kvinnor som hemförlovas har stigit under flera år, och det antal som hemförlovas denna sommar är det största någonsin. Om denna trend håller i sig är det möjligt att det totala antalet kvinnor som hemförlovas för första gången överstiger tusen utbildade kvinnor på årsnivå år 2022. 

Utbildningschefen vid Huvudstaben, överste Kari Pietiläinen tackar beväringarna för deras tjänstgöring.

– Er tjänstgöringstid upphör snart. Ni kan alla vara stolta över er själva. Ni har för egen del burit ansvar för det militära försvarets beredskap under er tjänstgöring. Bevara och utnyttja under kommande år det tilläggsvärde ni fått under er beväringstid - gemenskap, upprätthållande av funktionsförmågan i exceptionella förhållanden, en allt positivare inställning till motion, goda vänskapsförhållanden och ert specialkunnande.  

Utbildning och praktisk övning ger goda grunder att fungera som en del av en krigstida trupp. 

– Denna uppgift fortsätter i reserven som en del av värnplikten. I reserven har ni även många möjligheter att utveckla era militära färdigheter. Sådana är de utbildningsmöjligheter som Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och reservist- och försvarsorganisationerna erbjuder eller tjänstgöring inom krishanteringsstyrkor. Ni har även möjlighet att söka lediga uppgifter vid Försvarsmakten eller planera en militär karriär. Jag önskar er alla lycka och framgång i reserven!  

Beredskapen består

Målet med beväringsutbildningen är att utbilda prestationsdugliga, försvarsvilliga och kunniga soldater för placering i Försvarsmaktens uppgifter under undantagsförhållanden. De som gör sin beväringstjänst upprätthåller för sin del Försvarsmaktens kontinuerliga beredskap att vid behov reagera snabbt på förändringar i säkerhetsmiljön.

Försvarsmakten har kontinuerlig beredskap att övervaka och trygga den territoriella integriteten. Försvarsmaktens truppförband har beredskapsenheter bestående av personal och beväringar som inledde sin tjänstgöring i januari, beredskapsavdelningar bestående av personal samt handräckningsavdelningar bestående av beväringskompanier som är redo att stödja andra myndigheter i handräckningsuppdrag. 

Nästa kontingent beväringar inleder sin tjänstgöring den 4 juli i garnisonerna runt om i Finland.