Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Befordringar på självständighetsdagen 2020

Försvarsmakten
6.12.2020 0.00
Pressmeddelande

Republikens president har på självständighetsdagen den 6 december 2020 befordrat generalmajor Timo Kakkola till generallöjtnant, brigadgeneral Vesa Virtanen till generalmajor, brigadgeneral Mikko Heiskanen till generalmajor, överste Timo Saarinen till brigadgeneral och överste Juha-Pekka Keränen till brigadgeneral.

Dessutom befordrades följande överstelöjtnanter till överste: Vesa Helminen från Markstridsskolan, Jukka Kotilehto från Jägarbrigaden, Ari Lehmuslehti från Huvudstaben, Teemu Nurmela från Försvarshögskolan och Jari Riihimäki från Systemcentret. Till ingenjöröverste beforsdrades ingenjöröverstelöjtnant Timo Kokotti från Staben för Försvarsmaktens logistikverk. Till kommodor befordrades kommendörerna Jyri Saanio och Kaarle Wikström från Huvudstaben.

Ytterligare har Republikens president befordrat sammanlagt 536 reservofficerare och specialofficerare. Till överstelöjtnant två, till major 18, till kapten 79, till kaptenlöjtnant fem, till teknikerkapten en, till premiärlöjtnant 181, till premiärlöjtnant i marinen 17, till medicinalpremiärlöjtnant en, till medicinalpremiärlöjtnant i marinen en, till löjtnant 206, till löjtnant i marinen 21, till medicinallöjtnant tre, och till fänrik en person.

Läs om alla befordringar i Ruotuväkis artikel.