Hoppa till innehåll

Befordringar i generalitetet

Utgivningsdatum 1.4.2024 0.00
Pressmeddelande

Republikens president har beslutat om följande generalsbefordringar i Försvarsmakten från och med den 1 april 2024: generallöjtnant Janne Alpertti Jaakkola till general och brigadgeneral Sami Heikki Nurmi till generalmajor.

General Janne Jaakkola tillträder som kommendör för försvarsmakten samma dag. Tidigare har han bland annat varit strategichef för försvarsmakten, planeringschef och logistikchef vid Huvudstaben och stabschef för Björneborgs brigad. Han befordrades till generallöjtnant 2023.

Generalmajor Sami Nurmi tillträder som strategichef för försvarsmakten samma dag. Han kommer närmast från försvarsministeriet, där han varit chef för den Nationella försvarsenheten. Tidigare har han bland annat varit chef för försvarskurserna vid Försvarshögskolan och kommunikationsdirektör för försvarsmakten. Han befordrades till brigadgeneral 2021.

´