Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Förberedelserna för huvudkrigsövningen Arctic Lock 21 har börjat

Försvarsmakten
2.12.2019 17.13
Pressmeddelande

Planeringen för Försvarsmaktens huvudkrigsövning Arctic Lock 21:n kör igång på allvar efter årsskiftet.

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Arctic Lock 2021 anordnas i maj-juni 2021 över hela Finland. Övningens målsättning är att mångsidigt testa Försvarsmaktens samoperationsförmåga samt förmågan att ge och ta emot militärt bistånd.

"I Försvarsmaktens samoperationer övas försvarsgrenarnas, det vill säga att samordna och koordinera arméns, marinens och flygvapnets funktioner på försvarsmaktsnivå. Dylikt övande kräver alltid en större övningsinramning och därför anordnar Försvarsmakten stora övningar på försvarsmaktsnivå", säger Försvarsmaktens utbildningchef, brigadgeneral Jukka Sonninen.

Det exceptionella med Arctic Lock är dess internationalitet. På grund av den internationella dimensionen ges information kontinuerligt redan under planeringens gång varvid också landets politiska ledning och riksdagen hålls regelbundet uppdaterade om hur arbetet fortskrider.

Större delen av de i övningen medverkande trupperna är finländska. Beväringar som hemförlovas på sommaren 2021 kommer så att säga åt att testa sitt kunnande i en rätt mångsidig omgivning. Dessutom medverkar ett stort antal reservister i övningen. Internationella deltagare har bjudits in från länder som är viktiga med hänsyn till Finlands försvarssamarbete, vars deltagande bekräftas i takt med förberedelserna.

Om övningens slutgiltiga numerär kan man emellertid med säkerhet säga att totalantalet uppgår till över 13 000 soldater.  Därmed informerar Finland Europas säkerhets- och samarbetsorganisation OSSE om övningen och bjuder in internationella observatörer från alla 57 OSSE-länder. Utrikesministeriet sköter inbjudningarna.

"Övningar med de närmaste kompanjonsländerna är viktigt för att vi ska vara kapabla att vid behov ge och ta emot militärt bistånd. Övningssamarbetet är en del av Finlands försvarssamarbete och är  verksamhet som är viktigt ur nationell försvarssynpunkt",  konstaterar brigadgeneral Sonninen.

Arctic Lock 21 är ett naturligt kontinuum på försvarsmaktens omfattande huvudkrigsövningar, vilka anordnas vart annat år. I år utgörs motsvarande övning av Kaakko 19 (läs mera).