Hoppa till innehåll

Hälsning vid öppnandet av den 224:e försvarskursen

Huvudstaben
Utgivningsdatum 5.2.2018 11.49
Pressmeddelande

Hälsning vid öppnandet av den 224:e försvarskursen 22.1.2018 Ständerhuset

Herr minister, bästa deltagare i den 224:e riksomfattande försvarskursen, mina damer och herrar!

Vi firar i år Försvarsmaktens 100-åriga existens med stor stolthet. Försvarsmakten har genom historien haft en viktig uppgift i tryggandet av Finlands självständighet och medborgarnas välfärd, såväl under fredstid som i krig.

Försvarsmaktens hundraåriga existens innehåller många utvecklingsskeden. Det är klart att Försvarsmakten av i dag till det yttre inte har alltför mycket gemensamt med Försvarsmakten i början av vår självständighet. Trots förändringarna i verksamheten i praktiken har den absoluta kärnan i vår verksamhet dock förblivit densamma under hela vår existens. Vi har genom vårt lands självständighet varit beredda och utvecklat vår verksamhet för att bevara freden, men vid behov också för att försvara Finland med vapen.

Försvarsmakten är i dag i gott skick. Grunden för Finlands försvar är den finländska modellen som är skapad för våra förhållanden och behov. Dess hörnstenar är värnplikten, ett trovärdigt försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet. Vår försvarslösning bygger på medborgarnas starka försvarsvilja. För förebyggande av militära hot och vid behov för avvärjning av dem behöver vi både spetsförmågor som grundar sig på modern teknologi och en omfattande reserv. Det bilaterala och multilaterala försvarssamarbetet stöder utvecklandet av vårt lands försvar.

Medborgarnas förtroende för Försvarsmakten är starkt. Enligt en undersökning som publicerades i fjol litar nio finländare av tio åtminstone relativt mycket på Försvarsmakten, oberoende av bakgrund och förmögenhet. Vi är naturligtvis mycket stolta över detta. Att man värdesätter Försvarsmakten vittnar om att vi har lyckats sköta våra uppgifter, vare sig de hänför sig till upprätthållandet av Finlands säkerhet eller den utbildning som vi ger de värnpliktiga. Äran för detta tillkommer vår yrkeskunniga och hängivna personal, och även alla andra som arbetar med Försvarsmakten.

Vi vill vara värda finländarnas förtroende även i fortsättningen. Som en organisation i utveckling följer vi uppmärksamt med vår tid och anpassar vår verksamhet för att svara mot omvärlden, men även för att infria möjligheter. Det nyligen inledda och omfattande programmet för att reformera vår utbildning kallat Utbildning 2020 och bland annat satsningen på digitalisering vittnar om vår vilja och förmåga att förnya oss. Med de här utvecklingsåtgärderna säkerställer vi både en effektivering av verksamheten och att vår utbildning och verksamhet, så väl som möjligt, motsvarar dagens värnpliktigas vardag och kunnande.

Arbetet med att utveckla Försvarsmakten pågår fortfarande. Den utrikes- och säkerhetspolitiska samt försvarspolitiska redogörelsen som har uppgjorts under den här regeringsperioden ger klara riktlinjer för utvecklandet av vårt försvar långt in på 2020-talet. De här utgångspunkterna ger Försvarsmakten en gedigen grund att stå på när det gäller att föra verksamheten in på ett andra århundrade.

Bästa publik!

Försvaret angår alla, liksom även Försvarsmaktens jubileumsår. Vi firar vårt jubileumsår med över 120 evenemang runt om i Finland. Vi presenterar Försvarsmakten och vår verksamhet bland annat vid jubileumsutställningen Försvarsmakten 100 år i Helsingfors, genom evenemang där vi har öppet hus vid olika truppförband, genom musikkårernas sommarturné samt på Suomi Areena i Björneborg. I det traditionsrika Hamina Tattoo deltar vi med alla våra musikkårer. Jubileumsårets riksparader ordnas i Seinäjoki och i S:t Michel. Ni är välkomna att fira vårt jubileumsår tillsammans med oss.

Bästa deltagare i den 224:e riksomfattande försvarskursen!

Under de kommande veckorna får ni en omfattande presentation av Finlands övergripande försvar och dess militära försvars andel. Lärandet på kursen utgår från växelverkan och samverkan. Ni kursdeltagare representerar på ett täckande sätt olika sektorer i vårt samhälle. Er brokiga mångfald av kunnande, kompetens och erfarenheter ger er utmärkta möjligheter att på ett övergripande sätt diskutera vårt samhälles och dess aktörers beredskap inför olika störnings- och undantagstillstånd.

Jag hoppas att kursen stärker er uppfattning om att även säkerheten angår oss alla och att vi genom att verka tillsammans på bästa sätt kan påverka såväl vår egen säkerhet som säkerheten i vårt samhälle.

Jag önskar er en givande försvarskurs.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg