Hoppa till innehåll

Ta kontakt med regionalbyråerna i första hand per e-post eller telefon - besök bör om möjligt undvikas

Försvarsmakten
19.3.2020 11.08 | Publicerad på svenska 19.3.2020 kl. 11.27
Pressmeddelande

På grund av läget med coronaviruset strävar man efter att i första hand sköta kontakten med värnpliktiga per e-post eller telefon.

Endast de nödvändiga besök som man kommit överens om med regionalbyrån sker på regionalbyrån. Det är möjligt att man begränsat öppethållningstiderna vid regionalbyråernas kundbetjäningspunkter, så det lönar sig att kontrollera tiderna på regionalbyråns webbsida. Syftet med åtgärderna är att förebygga spridningen av coronaviruset.

Ytterligare information om hur COVID-19-viruset inverkar på Försvarsmaktens verksamhet finner du här på svenska https://puolustusvoimat.fi/sv/sv/covid-19.

Kontaktuppgifterna till din egen regionalbyrå finner du här: https://intti.fi/sv/fragor-.