Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Gemensamma kunskaper om metoderna inom minröjning gagnar båda parter

Kustflottan 30.10.2019 11.31 | Publicerad på svenska 1.11.2019 kl. 15.30
Pressmeddelande
Ombord om den tyska minröjningsfartyget FGS Weilheim.

Under tiden 28 - 29.10.2019 övade Marinen tillsammans med Natos minjaktavdelning, Standing NATO Mine CounterMeasures Group 1 (SNMCMG1) på Skärgårdshavet. Övningen stärkte i synnerhet förmågan till samverkan och byggandet av nätverk samt 4. Minröjningsflottiljens förberedelser inför nästa års NRF-beredskap.

Marinens minjaktfartyg Purunpää och fartygen från NATO:s minjaktavdelning, som besökte Åbo under veckoslutet gav sig på måndagsmorgonen ut till havs för att genomföra en gemensam övning, den s.k. PASSEX-övningen, så som brukligt är i samband med internationella flottbesök. Innehållsmässigt låg övningens tyngdpunkt denna gång särskilt på att bekanta sig med de minröjningsmetoder som tillämpas på olika fartyg. För övningsplaneringen ansvarade Kustflottans 4.Minröjningsflottilj.

- Vi ville maximera nyttan av den kortvariga övningen och föreslog bl.a. Mine CounterMeasures Demo som program för SNMCMG1, där övningstrupperna turvis har möjlighet att bekanta sig med varandras minröjningsmetoder och personal, berättar kommendören för 4.Minröjningsflottiljen, kommendör Juhani Lehtimäki.

Minröjningsutrustningen som används på fartygen är i princip i hög grad densamma för alla, men i fråga om hur utrustningen används finns det små skillnader. Under denna presentationsövning hade också operatörerna möjlighet att lösgöra sig från sina egna uppgifter och besöka de andra fartygen för att bekanta sig med den praxis som enligt kollegernas åsikt hade visat sig fungera väl. Vanligtvis är detta inte genomförbart under övningar. Operatörerna kunde nu noggrant studera sina internationella kollegers metoder i att använda bekant utrustning. Detta ledde till nya idéer på bägge sidor.

- Övningens syfte var att lyfta fram olika metoder, sammanfattar Lehtimäki. I fråga om basverksamheten är utgångspunkterna desamma för alla, men den erfarenhet som användarna har, leder till varierande praxis. Enligt Lehtimäki förde övningen, förutom nya synpunkter på verksamheten, också med sig bekräftelse på att man själv handlar på rätt sätt.

Monikansallinen henkilöstö seuraa miinantorjuntalaitteen käyttöä aluksen kannella.

Förberedelser inför beredskapsåret i truppoolen för Natos snabbinsatsstyrkor 2020

Den gemensamma övningen med SNMCMG1 innebar för 4. Minröjningsflottiljen samtidigt också att man förberedde sig på den beredskapsperiod som en del av truppoolen för NATO:s snabbinsatsstyrkor (NATO Response Force, NRF), som börjar om några månader.

Beredskapsåret för med sig ökad samverkan med SNMCMG1. Att bekanta sig med gruppens verksamhet, fartyg och personal på förhand stöder en smidig start på samverkan. I samband med detta deltar personal från 4.Minröjningsflottiljen i personutbyte på SNMCMG1:s ledningsfartyg, HDMS Thetis. Exempelvis då gruppen lämnade Finland vid övningens slut följde en av vapenslagsofficerarna från Katanpää-klassen med ledningsfartyget på en sex veckor lång introduktionsperiod. Ett motsvarande utbyte genomfördes för första gången förra våren.

.

Saksalainen operaattori valmistelee miinantorjuntakalustoa laskukuntoon.
 

- Ombord på ledningsfartyget vid SNMCMG1:s stab har vår representant möjlighet att delta i avdelningens verksamhet och ta del av hur avdelningens verksamhet planeras och leds. Visserligen har vi också tidigare verkat inom stridsavdelningssammansättningar, t.ex. under övningen Northern Coasts, men att ansluta sig till SNMCMG1 medför ytterligare element, konstaterar Lehtimäki.

Finland är ett eftertraktat partnerland också i fråga om samarbete inom minröjning. Marinen har den nyaste och modernaste fartygsutrustningen i sin användning och varje enskilt fartyg är utrustat med en omfattande "verktygslåda" för minröjning.

- Dessutom använder vi fortfarande sjöminor, samt har den minutläggningsförmåga som krävs. Moderna impulsminor har utvecklats i Finland och vi behärskar den krävande användningen av dem. Inom minkrigföringen som helhet betraktad har Finland mycket att ge, betonar Lehtimäki.

Norjalainen miinantorjunta-alus HDMS Rauma merellä.

Finlands deltagande i Natos NRF-truppers verksamhet baserar sig på Finlands roll som partnerland till NATO. Finland anslöt sig till Natos partnerskapsprogram för fred (Partnership for Peace, PfP) 1994.