Hoppa till innehåll

MHC Vahterpääs period i NATO:s minröjningsstyrka avslutas

Marinen
Utgivningsdatum 31.5.2024 13.25
Pressmeddelande
Miinantorjunta-alus Vahterpää kotimatkalla.

Det marina minröjningsfartyget MHC Vahterpääs nioveckorsperiod som en del av Natos stående minröjningsavdelning avslutas den 31 maj 2024, varefter fartyget återvänder till Finland. 

MHC Vahterpää har sedan den 3 april 2024 opererat under Natos befäl enligt förfarandet Transfer of Authority och utfört de uppgifter som avdelningen beordrats av Alliansens marktaktiska ledning, Allied Maritime Command (MARCOM).  Perioden är den första i Marinens historia då en marin enhet har underställts Natos stående minröjningsavdelning och kommandostruktur.

Under perioden har avdelningen genomfört uppdrag i Östersjön, Nordsjön och Norska havet. Detta är Katanpää-klassens längsta och mest avlägsna kommendering i dess historia.

- Betydelsen av finsk expertis och Katanpää-klassens prestanda för Natos avdelning framgick i ett tidigt skede av Open Spirit 2024-övningen. MHC Vahterpää presterade utmärkt i övningen och hittade och förstörde flest historiska minor i övningen, sammanfattar befälhavaren för minröjningsfartyget Vahterpää, kaptenlöjtnant Henri Savisaari.


Erfarenheterna av gemensamma insatser främjar alliansens förmåga


I den rådande säkerhetsmiljön i Östersjön är det finska fartygets samarbete inom Nato av synnerligen stor betydelse och förbättrar alliansens förmåga att reagera snabbt på olika händelser. Verksamheten under perioden visade att MHC Vahterpää är fullt kompatibel med Natos marina minröjningsstyrkor.  Det finska fartygets och personalens styrkor inom minröjning tjänade avdelningens mål väl.

- Med hjälp av de observationer som gjorts under kommenderingen kan Marinen vidareutveckla sin verksamhet, vilket möjliggör smidigare förberedelser för insatser och samarbete med avdelningen under kommande år, säger Savisaari.

I kommenderingen deltog förutom fartygets anställda personal också 12 avtalssoldater som tidigare under sin värnpliktstjänstgöring tjänstgjort på fartyg av denna klass.

´