Hoppa till innehåll

Marinen utvecklar sin beredskap i skärgården och vid kusten

Marinen
Utgivningsdatum 8.7.2021 9.32
Pressmeddelande

Under sommaren och hösten 2021 inleder beredskapsenheter bestående av beväringar som utbildas för uppgiften sin verksamhet vid Marinens truppförband. Det är fråga om prestationsdugliga trupper som består av värnpliktiga som klarar av att snabbt utföra de uppgifter som tilldelas dem.

Till enheterna, som ställs upp i Kustbrigaden (Kyrkslätt) och Nylands brigad (Raseborg), kan man inte söka via separat ansökan, utan utbildningsvalen görs under det inledande skedet av beväringstjänsten. Ca hälften av beväringarna som tjänstgör vid Kustbrigaden kommer att tjänstgöra 347 dygn och hälften 255 dygn. Vid Nylands brigad tjänstgör samtliga 347 dygn.


- En beredskapsenhet är en trupp som har bättre prestationsförmåga än vanligt, ställer högre krav än vanligt och som har en mer högklassig utrustning. Operativ beredskap kommer att uppnås under hösten 2021, berättar kommendören för Marinen, konteramiral Jori Harju under ett mediemöte som äger rum dagen före Marinens årsdag 8.7.


Enheternas målsättning är att förbättra Marinens beredskap att svara på snabba förändringar som sker i säkerhetsmiljön. Dessutom erbjuder enheterna de värnpliktiga motiverande utbildning, och också reservister, som är villiga att förbinda sig att delta i verksamheten. I synnerhet landskapstrupperna kommer att ha en viktig roll i den helhet som bildas av beredskapsenheterna.