Hoppa till innehåll

Marinen deltar i övningen SWENEX 21 i Sverige

Kustflottan
Utgivningsdatum 4.10.2021 14.26
Ett svensk fartyg till sjöss

Marinen sänder en del av sina kustförband till övningen SWENEX 21, som ordnas på den svenska sydostkusten under tiden 19 - 27.10.2021. Övningen utvecklar på ett mångsidigt sätt finländarnas färdigheter inom sjökrigföringens alla delområden och stärker FISE-samarbetet länderna emellan.

Från Finland deltar åtta fartyg i övningen. Av dem ingår största delen i en ytstridsavdelning som fungerar som en finsk helhet medan andra ingår i minröjnings- och underhållsavdelningar som för övrigt består av svenska enheter.


Den nationella målsättningen är att förbättra Finlands kunnande inom sjökrigföringens alla delområden med tanke på Finlands sjöförsvar och stärka förmågan att samarbeta med sjö- och luftkomponenten i enlighet med målsättningarna för FISE. Samtidigt förbereder övningen Kustflottan för upprätthållandet av NRF-minröjningsberedskapen under 2022.
SWENEX 21 är en övning som planeras och leds av svenska marinen, och som Finland har fått inbjudan att delta i.


- SWENEX 21 erbjuder en fortsättning på det starka SFNTG (Swedish-Finnish Naval Task Group) -samarbetet med ett nytt koncept, då t.ex. övningen NOCO Northern Coasts för Finlands del genomfördes i ytterst liten omfattning, utan möjlighet för fartyg att delta, berättar Kustflottans stabschef, kommendör Mikko Villikari


Försvarsministeriet har godkänt övningen som en internationell övning för Försvarsmakten under år 2021. Under genomförandet av övningen beaktas gällande coronarestriktioner.

Följ med finländarnas verksamhet under övningen på Marinens kanaler för sociala medier under hashtaggarna #SWENEX21 #RLAIV