Hoppa till innehåll

Marinen deltar i BALTOPS24-övningen med fartyg och kusttrupper

Utgivningsdatum 5.6.2024 15.06
Pressmeddelande
Nylands brigads Jehu-transportbåt på väg till BALTOPS-övningen 2022.

Marinen deltar i övningen BALTOPS24 på Östersjön 5.-20.6. med fartyg, kusttrupper och stabsofficerare på olika ledningsnivåer.  I övningen deltar trupper från 17 olika länder med en helhetstyrka på cirka 6600 soldater. Andelen finländare uppgår som högst till 330 soldater.

I övningen deltar minfartyget Uusimaa, robotbåten Hanko samt ett kustjägarkompani från Nylands brigad.

Det övergripande målet med övningen är att verifiera och utveckla interoperabiliteten mellan NATO:s medlemsländer och att visa alliansens engagemang för säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen. Övningen gör det möjligt att öva alla sektorer inom sjökrigföringen tillsammans med allierade.

Övningen leds av kommendören för Förenta staternas 6. flotta, och för förberedelserna ansvarar STRIKFORNATO (Naval Striking and Support Forces NATO) som fungerar som marin operationsstab för kommendören för Natos europeiska styrkor.

De finländska enheterna fungerar på Östersjön och i Stockholms skärgård

För fartygens del inleds övningen i Klaipėda i Litauen 5.6.2025 med en hamnfas och avslutas i Kiel i Tyskland 20.6.2024. Övningsområdet på Östersjön är vidsträckt med tyngdpunkten på Lettlands och Litauens kuster i öst, samt på polska och tyska kusterna och runt danska Bornholm i söder. Vidare övar en del av trupperna i Stockholms skärgård och i området runt Gotland.

Minfartyget Uusimaa och robotbåten Hanko fungerar tillsammans med svenska fartyg i en danskledd internationell flottstyrka. För minfartyget Uusimaas del sammanfogas verksamheten till den pågående Utbildningsseglatsen.

Ett kustjägarkompani från Nylands brigad deltar i övningen i Stockholms skärgård som del av en franskledd stridsgrupp där kompaniet fungerar som en del av en svensk amfibiebataljon.

´