Hoppa till innehåll

Kustflottan övar vinterverksamhet

Kustflottan
Utgivningsdatum 22.2.2024 13.42
Pressmeddelande
Minfartyget Hämeenmaa till sjöss

Kustflottans årliga vinterverksamhetsövning Lumiukko24 pågår i Finska viken och Skärgårdshavet under perioden 27.2-7.3.2024.

Under övningen Lumiukko24 tränas sjömanskap och stridsteknik. Övningens målsättning är att de marina förbanden ska öva att fungera i krävande vinterförhållanden med havsis och kyla. Övningen består av delövningar där man bland annat övar sjöminering, skjutning och olika slag av vintersjöfart.

- Flottans uppgift är att övervaka den territoriella integriteten till havs året om. För vintersjöfart och för att fungera i vintriga förhållanden krävs specialkunskap och därför är det viktigt att öva i isiga förhållanden för att upprätthålla stridsförmågan, betonar Kustflottans stabschef, kommendör Jan-Erik Aitos.

Fartyg från 6. Ytstridsflottiljen, 7. Ytstridsflottiljen och 8. Underhållsflottiljen deltar i övningen. Vidare deltar några internationella samarbetspartner från de marina styrkorna i Estland, Tyskland och Lettland i övningen ombord på finländska fartyg. Finland har omfattande kompetens i att fungera i arktiska förhållanden och att dela denna kunskap med våra Natoallierade är viktigt med tanke på utvecklingen av försvarsalliansens gemensamma försvar.

´