Hoppa till innehåll

Krigsmannaed och -försäkran vid Marinen denna vecka 

Marinen
Utgivningsdatum 12.2.2024 9.56
Pressmeddelande

Krigsmannaeden och -försäkran för Marinens januarikontingent, som består av cirka 1700 rekryter, ordnas torsdag 15 februari vid Kustbrigaden i Obbnäs och fredag 16 februari vid Nylands brigad i Raseborg. Det är möjligt att följa med båda evenemangen i form av direkta webbsändningar. 

Krigsmannaed och -försäkran vid Kustbrigaden

De rekryter som inledde sin beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor vid Kustbrigaden i januari avlägger sin krigsmannaed eller avger sin krigsmannaförsäkran torsdag 15.2.2024 i Obbnäs. 

Krigsmannaförsäkran ordnas kl. 9.30 på traditionsplanen och krigsmannaeden kl. 10.00 på paradplanen.

Krigsmannaeden och -försäkran tas emot av kommendören för Kustbrigaden, kommodor Marko Laaksonen. Paradtrupperna kommenderas av stabschefen vid brigaden, kommendör Matti Linteri. Eden förestavas av operasångare Karita Mattila. Fältandakten hålls av militärpastor Henri Kivijärvi. För musiken svarar Gardets musikkår. Under festligheterna befordras rekryterna till kanonjärer eller matroser. 

Det är inte fråga om en öppna portars dag, utan rekryterna har bjudit in sina närmaste. Till evenemanget välkomnas endast de gäster som anmält sig i förväg, och de förväntas vara flera tusen till antalet. I synnerhet de som bor längs Obbnäsvägen ombeds beakta att fordonstrafiken ökar tillfälligt på morgonen och på nytt på eftermiddagen från och med kl. 13.  

Man kan följa med Kustbrigadens krigsmannaed och -försäkran även via internet i Youtube.

Sändningen börjar torsdag 15.2. kl. 9.10.

Läs mera om ceremonierna i Kustbrigaden (på finska).

Krigsmannaed och -försäkran vid Nylands brigad 

Krigsmannaed och -försäkran med parad ordnas för januarikontingenten fredag 16 februari vid Nylands brigad. 

Krigsmannaförsäkran ordnas kl. 11.20 och krigsmannaeden kl. 12.00. Under krigsmannaeden och -försäkran befordrar brigadkommendören, kommodor Jyri Kopare rekryterna till jägare. Eden förestavas av Janne Grönroos. Fältandakten hålls av militärpastor Markus Weckström. Förbimarschen, som börjar kl. 12.45, tas emot av brigadkommendören tillsammans med förestavaren. För musiken under ceremonierna svarar Flottans musikkår.     

Evenemanget är öppet endast för rekryternas närmaste, som har anmält sig i förväg. Trafiken i närheten av Dragsvik garnison, i synnerhet på Raseborgsvägen och Dragsviksvägen, är tidvis livlig under förmiddagen och eftermiddagen.    

Evenemanget sänds direkt i Yle Arenan i samarbete med Svenska Yle. Sändningen börjar cirka kl. 11.15 och slutar cirka kl. 13.00. Bandningen kan ses på Yle Arenan även senare. 

Direkt länk till livesändningen och närmare information om evenemanget

´