Hoppa till innehåll

I övningen Ritva 21 deltar alla försvarsgrenar och svenska fartyg

Marinen
Utgivningsdatum 19.5.2021 15.31
Pressmeddelande
Harjoituksen taisteluvaihe toteutetaan Hankoniemellä 28.5.-2.6.

Försvarsmaktens huvudkrigsövning under våren 2021 verkställs till följd av coronapandemin i form av delövningar på olika håll i Finland. Den södra delövningen Ritva 21, som leds av Marinstaben, ordnas 24.5–2.6.

I övningen deltar personal från alla försvarsgrenar samt olika fartygsenheter (stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar) från Marinen och Gränsbevakningsväsendet. Övningens totala styrka är över 6 000 personer. Förutom beväringar och avlönad personal deltar cirka 700 reservister, av vilka merparten deltar i Arméns trupper.

Övningen är höjdpunkten på utbildningen för de beväringar som hemförlovas i juni 2021 och testar kunnandet i truppsammansättning. Övningen verkställs trots de rådande epidemibegränsningarna, och under övningen iakttas de säkerhetsåtgärder som krävs.

- Med tanke på utvecklingen våra prestationsförmågor är det viktigt att vi klarar av att leda och verkställa Försvarsmaktens huvudkrigsövning trots de rådande utmaningarna med coronaviruset. Vi håller oss handlingskraftiga och samarbetet mellan försvarsgrenarna och myndigheterna fungerar bevisligen också under dessa förhållanden, säger övningsledaren, flottiljamiral Tuomas Tiilikainen.

Det förekommer övningsverksamhet på ett omfattande område i södra och västra Finland fr.om. 24.5. Övningens stridsskede verkställs på Hangö udd 28.5-2.6. I anslutning till övningen fungerar tre fartyg från Sverige som målavdelning på Finska viken och norra Östersjön.

- Jag anser det synnerligen positivt att vi också fick med oss svenska fartyg. Det är än en gång ett utmärkt bevis på övningssamarbetet mellan våra länders marin och på det praktiska stöd vi ger varandra, påpekar Tiilikainen.

Stridsskedet på Hangö udd 

Övningsverksamheten koncentrerar sig för kusttruppernas del till kustområdet i Nyland samt för de marina truppernas del till Skärgårdshavet och Finska viken. Trupper från Armén övar dessutom på områden i Satakunta, Egentliga Finland, Birkaland och Nyland. Arméns trupper (Björneborgs brigad och Gardesjägarregementet) strider också på områden i Säkylä, Oripää, Lojo., Esbo och Helsingfors område. Övningen stridsskede ordnas på Hangö udd, inkl. omgivningen kring Harparskog och Syndalen 28.5-2.6. I anslutning till övningen sker flygverksamhet i södra Finland och på Finska viken.

De marina trupperna övar sina operativa uppgifter, såsom bekämpning med roboteld, minläggning, minsökning och skyddande av sjötrafiken. Kust- och marktrupperna övar stridsuppgifter, såsom bekämpning av luftlandsättning och landstigning i kustförhållanden.
 

´