Hoppa till innehåll

Beredskapsturen för Marinens EU-stridsgrupp (EUBG24) har avslutats

Marinen
Utgivningsdatum 5.7.2024 15.34
Pressmeddelande
En EUBG-röjdykare söker sprängmedel under en övning under vattenytan.
En EUBG-röjdykare söker sprängmedel under en övning under vattenytan.

Marinens sveparavdelning som deltagit i EU:s stridsgrupp tog inte del i operationer under sin beredskapstid och nu återstår endast att demontera avdelningen och returnera material – de insamlade kunskaperna utnyttjas i Försvarsmaktens verksamhet under normalförhållanden samt i förberedelser för undantagsförhållanden.

Utbildningsperioden för Marinens sveparavdelning inleddes i juli 2023 vid Kustbrigaden i Obbnäs. I januari 2024 beordrades sveparavdelningen för en sex månader lång beredskapstur som en del av en franskledd EU-stridsavdelning.  Under utbildningsperioden och beredskapsturen har stridsavdelningens grupp lärt sig nya saker och övat in sig för sina egna uppgifter under krishantering och undantagstillstånd. 

Under första hälften av år 2024 utgjordes European Battle Group (EUBG) av delar av en fransk luftlandssättningsbrigad, belgiska artilleriförband samt en finländsk EOD-dykaravdelning. Finlands uppgift var att röja submarina samt improviserade och militära sprängämnen på land i stridsavdelningens operationer. Stridsavdelningen står till förfogande för både militära och icke-militära kriser i Europa och på andra kontinenter enligt beslut av Europeiska kommissionen. 

Stridsavdelningen fungerade i enlighet med EU:s stridsavdelningskoncept som godkändes år 2004. Utifrån konceptet kan stridsavdelningar användas i begränsade uppdrag vars varaktighet är högst fyra månader. Personalen har förbundit sig till en startberedskap på fem dygn under beredskapstiden. EU:s stridsavdelningar utgör en väsentlig del av Europeiska unionens krishanteringsstrategi och deras betydelse har ökat på grund av utmaningarna i det globala säkerhetsläget. 

Syftet med stridsavdelningarna är att stärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt urvalet av tillvägagångssätt i krishantering. Förutom detta främjar stridsavdelningarna utvecklingen av medlemsstaternas militära prestationsförmågor. 

Bild: Försvarsmakten

´