Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Övningen Sapeli 19 stärker truppernas prestationsförmåga i bebyggda områden och det bilaterala samarbetet mellan Finland och Storbritannien

Gardesjägarregementet 21.5.2019 12.04 | Publicerad på svenska 22.5.2019 kl. 10.54
Pressmeddelande

Övningen Sapeli 19 som leds av Gardesjägarregementet arrangeras i Nyland under perioden 3 - 10.6.2019. Övningen är slutövning för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter och som inledde sin tjänstgöring i januari, samt för beväringschefer, beredskapsenheten och militärförare som inledde sin tjänstgöring i juli förra året. I år deltar också en ca 120 soldater stark lätt infanterienhet från Storbritannien i övningen. Den bilaterala samverkansövningen UWFEX19 (Urban warfare exercise) är en av de gemensamma övningar som arméerna i de båda länderna har kommit överens om.

Övningens totala styrka är ungefär 800 soldater. Utöver trupperna från Gardesjägarregementet deltar även trupper från Uttis jägarregemente, Pansarbrigaden och ett lätt infanterikompani från Storbritanniens armé (B (Suffolk) Company 1st Battalion The Royal Anglian Regiment) i övningen.

Övningens viktigaste målsättning är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden. Samarbetet med trupperna från Storbritannien stärker den bilaterala samverkansförmågan samt gör det möjligt att dela med sig av fungerande praxis gällande praktisk verksamhet.

Slutövningen, SAPELI 19, som varje sommar ordnas för de trupper som regementet producerar, är en krävande helhet, både för den anställda personalen och för de beväringar som kommer att hemförlovas i slutet av juni. Genom att öva i ett stort område i Nyland skapar man situationer där trupperna som är utbildade för strid i bebyggda områden får visa vad de går för. Den lätta infanterienheten från Storbritannien som deltar i övningen fungerar under övningen som en enhet inom vår stadsjägarbataljon. Vi kan stärka samverkansförmågan både gällande taktisk ledning och stridsteknisk kompetens, konstaterar chefen för övningen, biträdande kommendör för Gardesjägarregementet, överste Rainer Kuosmanen.

Övningstrupperna övar både på försvarsmaktens övnings- och skjutområden och på offentlig och privat mark. Trupperna övar i Helsingfors, Esbo, Karis, Kyrkslätt, Lojo, Salo, Ekenäs och Vichtis.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning, inklusive stormgevär. Personalen använder gula varselvästar. Vid övningstruppernas utbildning används dagligen övningsammunition, vilket kan ge upphov till buller i närheten av övningsområdena. Bullermeddelande

Du kan följa med övningen på sociala medier med hashtaggarna sapeli19 och uwfex19.

facebook.com/KaartinJR
twitter.com @KaartinJR
facebook.com/Maavoimat
twitter.com @maavoimat