Hoppa till innehåll

Lokalförsvarsövningar inleds runt om i landet

Armén
Utgivningsdatum 25.8.2020 13.22
Pressmeddelande
kuvassa sotilaita juoksee panssariajoneuvon perässä

Armén ordnar sex lokalförsvarsövningar inom flera landskap 7-11 september. I dem deltar sammanlagt cirka 4 400 till Försvarsmaktens personal hörande, beväringar, reservister och representanter för andra myndigheter.

Övningarna utvecklar lokalförsvarets beredskap och stridsförmåga samt myndigheternas förmåga att samverka i snabbt föränderliga situationer inom hela landet. Under övningarna utvecklas därtill ledningen av de lokala trupperna samt deras utrustning. 

Som en följd av covid-19-pandemin har Försvarsmakten i år gjort ändringar i beväringarnas utbildnings- och övningsarrangemang. Ändringarna gör det möjligt att uppnå målen för truppernas utbildning och upprätthålla beredskapen. Lokalförsvarsövningarna verkställs enligt plan och med iakttagande av behövliga skyddsåtgärder och begränsningar.  

Lokalförsvarsövningarna syns i bosättningscentra, där det också rör sig rikligt med militärfordon, t.ex. transportpansarfordon.  I en del av övningarna ingår flygverksamhet. Det är möjligt att trupperna använder smällpatroner, som är ofarliga för utomstående, men föranleder buller. 

Under övningen ordnas ett försök med att använda reservisternas egna smarttelefoner och andra terminalanordningar, s.k. vardagliga apparater, som stöd för ledningen av lokalförsvaret. De vardagliga apparaterna kompletterar de system som är i användning inom Försvarsmakten. Användningen av egna apparater bygger på frivillighet, och reservisterna tillfrågas om de samtycker till att använda sin egen apparat. Försöket är ett led i arbetet med att utveckla ledningen av lokalförsvaret, vilket sker i samarbete med andra myndigheter. 

Reservister - delta i övningen bara om ni är friska! 

Under lokalförsvarsövningarna iakttas de rekommendationer som statsrådet och THL (Institutet för hälsa och välfärd) har gett om hand- och hosthygien samt skyddsavstånd. I verkställandet av övningarna beaktas dessutom alla de riksomfattande, regionala och lokala begränsningar som Försvarsmakten utfärdat med anledning av coronavirusepidemin. Om du har fått order om att delta i en lokalförsvarsövning och du känner dig sjuk, ta snabbt kontakt med din regionalbyrå. Kom inte till övningen om du är sjuk.  Du iakttar väl THL:s rekommendation om munskydd om du kommer till övningen med allmänna färdmedel.

Skyddsutrustning såsom engångsmunskydd och tygmunskydd används vid behov vid gemensamma transporter. Skyddsutrustning används vid behov inom den egna enheten. Försvarsmakten har reserverat munskydd för de reservister som deltar i repetitionsövningar eller frivilliga övningar. Reservisterna är i inte i kontakt med beväringsavdelningarna. Vid behov indelas även reservisterna i avdelningar.

Det truppförband som ordnar övningen ger närmare anvisningar om skyddsåtgärderna till de reservister som anländer till övningen.

Lokalförsvarsövningar som ordnas under hösten

Lappland

 • Övningsområde: Lappi (Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi och övningsområdet i Rovajärvi)
 • Truppernas antal: 400 personer
 • Fordon: 53, pansarfordon: 2
 • Övningsledare: biträdande kommendören för Jägarbrigaden, överstelöjtnant Jukka Kotilehto
 • Informatör vid övningen: Taina Pirinen, taina.pirinen@ mil.fi, tfn 0299 452 111 

Savolax-Karelen

 • Övningsområde: Norra Karelen, Norra Savolax (Joensuu, Libelits och Tohmajärvi)
 • Flygvapnet har flygverksamhet under övningen 
 • Truppernas antal: 950
 • Fordon: 120, pansarfordon: 3
 • Övningsledare: chefen för Norra Karelens regionalbyrå, överstelöjtnant Petri Rantanen
 • Informatör vid övningen: Satu Hujanen, [email protected], tfn 0299 451 113

Södra Savolax

 • Övningsområde: Södra Savolax (S:t Michel, Otava och Puumala)
 • Inom övningsområdet förekommer helikopterflygverksamhet 
 • Truppernas antal: 1 100 personer
 • Fordon: 100, pansarfordon: 10
 • Övningsledare: biträdande kommendören för Karelska brigaden, överste Petri Olli
 • Informatör vid övningen: Jaana Kuusisto, [email protected], tfn 0299 431 107

Karleby

 • Övningsområde: Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. Övningsverksamheten förläggs i huvudsak till Karleby, övningsområdet i Lochteå samt Jakobstad. 
 • Truppernas antal: 800 personer
 • Fordon: 220, pansarfordon: 2
 • Övningsledare: biträdande kommendören för Björneborgs brigad, överste i Riku Suikkanen
 • Informatör vid övningen: Annu Porttila, [email protected], tfn 0299 443 303

Päijänne-Tavastland

 • Övningsområde: Päijänne-Tavastland (området kring Lahtis)
 • Truppernas antal: 500 personer
 • Pansarfordon: 4 st
 • Övningsledare: biträdande kommendören för Pansarbrigaden, överste Kari Kaakinen
 • Informatör vid övningen, [email protected], tfn 0299 442 424

Kehä 

 • Övningsområde: huvudstadsregionen och Västnyland (Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Hangö) 
 • Truppernas antal: 650 personer
 • Fordon: 160, pansarfordon: 7
 • Övningsledare: biträdande kommendören för Gardesjägarbataljonen, överste Rainer Kuosmanen
 • Informatör vid övningen: Meri Leppänen, [email protected], tfn 0299 421 235
´