04.11.2019–08.11.2019

Rankki, Finska viken

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Rankki 4. - 8.11.2019 mellan 00:00 - 24:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.