Hoppa till innehåll
09.10.2021–10.10.2021

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri på Örö skjutområde den 9 – 10.10.2021 mellan 08:00 – 18:00.

Det farliga områdets högra gräns sträcker sig till 41 km (22NM) på linjen Snåldö - Bengtskär och vänstra gräns sträcker sig till 52 km (28NM) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 427 830 och under skjutningen VHF kanal 16.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.