Hoppa till innehåll
17.05.2022–17.05.2022

Mjölö och Sandhamn, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Mjölö och Sandhamn skjutområden EF R64A, R64B, R65, R66 och R67 17.5.2022 mellan 08:00 - 22:00.

Det farliga området sträcker sig i en sektor vars västra gräns är Vallisaari - Harmaja, varifrån söderut och östra gräns är Eestiluoto - Itätoukki, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 420, 0299 317 422 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.