04.11.2019–08.11.2019

Rankki, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med kustartillerivapen i Rankki 4.-8.11.2019 dagligen mellan kl. 06:00 - 22:00.

Det farliga området sträcker sig till 20 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Rankki - Vanhankylänmaa och högra gräns är Rankki - Ristisaari.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.