Hoppa till innehåll
16.05.2022–20.05.2022

Kyläjärvi, Sodankylä

Skjutningsmeddelande

Gränsbevakninksväsendet skjuter med infanterivapen på Kyläjärvi skjutområde 16.05.2022 - 20.05.2022 under alla tider på dygnet.

Farligt område är hela Kyläjärvi skjutområde, området avgränsas i väster av Karhukangas, Kyläjärvenpalo, Uhriselkäs och Paksuselkäs västra delar, i norr av Akkalanselkä, Pissihaukanmaa, i öster av Suonivaarankuusikko och i söder av Oinaslehto samt Pittiovaaras södra del.

Den ansvarande organisationen är Lapplands gränsbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 425 016 innan övningen börjar och under övningens gång tfn 0295 425 016 .

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.