Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten
26.10.2020–30.10.2020

Gyltö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen och ljusraket i Gyltö 27.10.2020 - 30.10.2020 dagligen mellan 08:00 - 24:00.

Det farliga området sträcker sig 5 km i en sek-tor, vars vänstra gräns är Gyltö - Rödskär, varifrån söderut och högra gräns Gyltö - Galt grynnan, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 318 301 / 0299 318 302 och under skjutningen VHF-kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.