Sektioner
Meny
Puolustusvoimat
10.09.2019–12.09.2019

Stora Enskär, Finska Viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med artillerivapen på Stora Enskär 10 - 14.9.2019 dagligen klockan 9:30 - 19:30.

Det farliga området sträcker sig i en sektor, vars högra gräns är Stora Enskär -Kallbådan och vänstra gräns är 45 km på linjen Gustaf Adolfs Grund - Västerbådan sydväst om Stora Enskär. Skjutningen förorsakar buller.

Det skjutande truppförbandet är Försvarsmaktens logistikverk.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 574 400.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.