Hoppa till innehåll
17.05.2022–17.05.2022

Hästö-Busö, Russarö, Raseborg, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på områdena R78A, R78B och R79 Hästö Busö samt på området R80 Russarö 17.5.2022 klockan 08:00 - 22:00.

Farligt område är Hästö Busös skjutområde. I fråga om Russarö sträcker sig det farliga området 8 km söderut från Storsundsharun - Trälänningen i norr och Vitharun - Äggharukobbarna i väster och 5 km söderut från Storsundsharun - Kupungar - Sonland i öster.

Det skjutande truppförbandet är Nylands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299331701.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.