Befordringar på självständighetsdagen 2019

Försvarsmakten 6.12.2019 0.00
Pressmeddelande

Republikens president har på självständighetsdagen den 6 december 2019 befordrat flottiljamiral Jori Harju till konteramiral, brigadgeneral Jukka Sonninen till generalmajor och överste Jukka Jokinen till brigadgeneral.

Dessutom befordrades följande överstelöjtnanter till överste: Torsti Astrén, Pekka Kortelainen och Petteri Korvala från Huvudstaben, Juha Kylä-Harakka från 1. Logistikregementet, Markku Viitasaari från Arméstaben, Petri Olli från Karelska brigaden, Joni Mahonen från Flygstaben samt Eero Svanberg från Försvarshögskolan. Till kommodor befordras kommendör Petteri Kuosmanen från Försvarshögskolan.

Ytterligare har Republikens president befordrat sammanlagt 617 reservofficerare och specialofficerare. Till överstelöjtnant en, till major 27, till kapten 80, till kaptenlöjtnant tre, till medicinalpremiärlöjtnant en, till premiärlöjtnant 150, till premiärlöjtnant i marinen 13, till ingenjörpremiärlöjtnant en, till medicinalpremiärlöjtnant tre , till löjtnant 278, till löjtnant i marinen 51, till medicinallöjtnant sju och till medicinallöjtnant i marinen två personer.