Ryssland utför inspektion i Finland

Huvudstaben 14.5.2019 8.00
Pressmeddelande

Ryssland utför i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet i Finland 13 - 16 maj 2019. Inspektionsgruppens medlemmar har diplomatstatus.

På det område som beordrats inspektion finns följande truppförband: Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Satakunta flygflottilj. Dessutom pågår under inspektionen övningen Arrow 19 på Niinisalo övningsområde.

Målsättningen med inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådana militära aktiviteter som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner till andra medlemsländer.