Officerare till nya poster

Huvudstaben 9.1.2020 11.40
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya posten från och med den 1 februari 2020.

Överstelöjtnant Mika Seppä har beordrats till biträdande kommendör för Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som chef för Norra Österbottens och Kajanalands regionalbyrå vid Kajanalands brigad.

Överstelöjtnant Vesa Värjyvirta har beordrats till chef för Norra Österbottens och Kajanalands regionalbyrå vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som stabschef vid Staben för 3. Logistikregementet.

Överstelöjtnant Samuli Terämä har beordrats till kommendör för Norra Finlands signalbataljon vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningschef vid Staben för Försvarsmaktens ledningssystemcenter.

Överstelöjtnant Petri Sandberg har beordrats till kommendör för Östra Finlands signalbataljon vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som servicechef på Ledningssystemavdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Janne Jortama har beordrats till kommendör för Nylands jägarbataljon vid Gardesjägarregementet. Han tjänstgör för närvarande på Huvudstabens planeringsavdelning.