Kommendören för försvarsmakten till Natos militärkommitté möte i Belgien

Huvudstaben 13.1.2020 14.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen medverkar i Natos militärkommitté försvarschefsmöte i den del av mötet som är avsett för kompanjonsländerna den 14 januari. Mötet sker i enlighet med årsplanen.

I mötet deltar den högsta militärledningen för Natos medlemskaps- och kompanjonsländer. I mötets kompanjonskapsdel behandlas Natos krishanteringsoperationer. Under resan besöker general Kivinen också EU:s militärstab.

I mötet och träffarna medverkar från försvarsmakten militärrepresentanten och vid Nato i Bryssel verkande, konteramiral Juha Vauhkonen, beskickningens sakkunniga samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Annukka Ylivaara.