Pasi Jokinen befordras till generalmajor

Huvudstaben 1.4.2019 10.22
Pressmeddelande
Generalmajor Pasi Jokinens profilbild

Republikens president har beslutat befordra brigadgeneral Pasi Jokinen till generalmajor och överste Kari Nisula till brigadgeneral från och med den 1 april 2019.

Generalmajor Pasi Jokinen, som idag inleder sin tjänst som kommendör för flygvapnet, har tidigare tjänstgjort bland annat som beredskapschef vid Huvudstaben, operationschef vid Flygstaben, chef för flygvapnets tekniska skola och som flygdivisionskommendör vid Satakunta flygflottilj.

Brigadgeneral Kari Nisula började idag som beredskapschef vid Huvudstaben. För det har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Pansarbrigaden, chef för institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan, kommendör för Finlands krishanteringsstyrka i Libanon samt som skolans chef vid Pansarbrigaden.