Huvudstabens chef till Bryssel

Huvudstaben 8.7.2019 16.30
Pressmeddelande

Chefen för huvudstaben, generallöjtnant Timo Kivinen reser till Bryssel 8 - 10 juli 2019.

Huvudstabens chef öppnar Finlands EU-ordförandeskap för försvarsmaktens del vid en mottagning för inbjudna gäster 9.7.2019 i Bryssel.

Under resan träffar general Kivinen EU:s och Natos militära ledning, bland dem ordföranden för EU:s militärkommitté, general Claudio Graziano, , chefen för EU:s militärstab, generallöjtnant Esa Pulkkinen, ordföranden för Natos militärkommitté, general Stuart Peach samt generaldirektören för Europeiska försvarsbyrån Jorge Domecq.