General Kivinen besöker Norge

Huvudstaben 9.1.2020 6.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen reser på officiellt besök till Norge 9 – 10 januari. Värd för besöket är Norges försvarschef, amiral Haakon Bruun-Hanssen.

Under besöket bekantar sig general Kivinen med Norges försvar och träffar dess högsta militära ledning. I samband med mötet har kommendören även tillfälle att diskutera försvarssamarbetet mellan länderna.

Till kommendörens för försvarsmakten följe hör Marinens stabschef, flottiljamiral Tuomas Tiilikainen, Finlands militärattaché i Norge, kommodor Juha Tuominen samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Annukka Ylivaara.