Multifunktionsfartyget Louhi deltar i Balex Delta 2019

Kustflottan 27.8.2019 6.30
Pressmeddelande
Multifunktionsafartyget Louhi på sjö.

Multifunktionsfartyget Louhi deltar i övningen Balex Delta, som i år ordnas i Danmark, på sjöområdet utanför Rönne under tiden 27 - 29.8.2019.

Balex Delta är en årlig oljebekämpningsövning för Östersjöländerna, där larmsystemet länderna emellan och den multinationella oljebekämpningsavdelningens verksamhet testas.

Förutom marinens Louhi deltar från Finland även Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Uisko samt observatörer från Gränsbevakningsväsendet.

Balex Delta- övningar har arrangerats sedan 1980-talet. Övningen är en del av samarbetet inom ramen för Östersjöns skyddsavtal och ansvaret för att genomföra och leda övningen roterar årligen mellan Östersjöstaterna.