Hoppa till innehåll

Nya rekryter inleder tjänstgöringen

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 3.7.2020 13.05
Pressmeddelande

Omkring 12 000 nya rekryter kommer att påbörja sin tjänst måndagen den 6 juli 2020. Inom armén inleder omkring 9 200 rekryter, resten fördelas mellan Marinens, Flygvapnets och Gränsbevakningens truppförband. Det största antalet rekryter tas emot av arméns stora enheter: Kajanalands brigad, Karelska brigaden och Björneborgs brigad.

Med nya rekryter kommer de första sex veckorna i tjänst att utföras på ett anpassat sätt. Som regel är beväringarna och personal är indelade i tre avdelningar så snart tjänsten har påbörjats. Den första veckan av rekrytperioden kommer att vara en tjänst för alla, varefter vi kommer att gå vidare till truppförbandsspecifika utbildningsrotationer. Det finns skillnader i utbildnings- och permissionsperioderna mellan truppförbanden. I början av tjänsten kan tjänstgörings- och permissionsperioderna variera mellan truppförbanden.

I slutet av mars gick beväringsutbildningen över till ett arrangemang där beväringarna delades in i tre sektioner där varje grupp är i utbildning i fyra veckor varefter följer två veckors ledighet.

Med anpassade värnpliktsarrangemang kommer Försvarsmakten att säkerställa en säker inledning av tjänsten för rekryterna och att utbildningen kan genomföras planenligt.

Försvarsmakten övervakar ständigt situationen för coronaviruset och bedömer dess inverkan inom Försvarsmakten.

´