Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Finland gör ett utvärderingsbesök i Storbritannien

Huvudstaben 8.1.2020 13.00
Pressmeddelande

Finland genomför utför i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 en utvärdering för ökad tillit och säkerhet i Storbritannien 8 - 10.1.2020.

Målsättningen med utvärderingen är att konstatera att uppgifterna i den till Europeiska säkerhets- och samarbetsorganet tillställda informationsutbytesrapporten stämmer överens med verkligheten. Utvärderingen sker vid Royal Air Force Lossiemouth i Lossiemouth.