Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Militärbrotten ökade lite

Huvudstaben 29.1.2019 10.00
Pressmeddelande

Det totala antalet militärbrott ökade under 2018 med ungefär sex procent jämfört med året tidigare. Liksom de senaste åren ökade de statistikförda tjänstgörings- och frånvarobrott som utförts av beväringar mest till antalet.

Under 2018 statistikfördes sammanlagt 3377 militärbrott. Sammanlagt 3086 förundersökningar genomfördes vid försvarsmaktens truppförband, vilket är sju procent mer än året tidigare. Dessutom undersökte huvudstabens juridiska avdelning 87 till den riktade begäran om utredning. Av det totala antalet förundersökningar gällde 118 anställd militär personal.

Beväringar gjorde sig skyldiga till tjänstgöringsbrott sammanlagt 1249 gånger och frånvarobrott 1180 gånger. Antalet statistikförda förmansbrott var nästan det samma som året tidigare, alltså 17. Tre av förmansbrotten gällde anställd militär personal och 14 beväringar i förmansställning.

Militärdisciplinförfarandet har en viktig uppgift i upprätthållandet av disciplinen och ordningen. De statistiska förändringarna påverkas bland annat av utbildarnas övervakning, kontingenternas storlek, antalet repetitionsövningar samt förhandshälsogranskningarna. Uppgifternas jämförbarhet påverkas också av nedläggningen samt sammanslagningen av truppförband i samband med försvarsmaktsreformen. Dessutom korrelerar åtgärderna för att förbättra utbildningskulturen med de förbättrade resultaten från beväringarnas slutenkät.

Med utbildning vid truppförbanden har man försökt förbättra kontrollen av militärrättsprocesserna i enlighet med den år 2014 förnyade lagen. Militärbrottsstatistiken sammanställs årligen av Huvudstabens juridiska avdelning.