Hoppa till innehåll

Tjänstgöringsledigheterna för försvarsmaktens krishanteringspersonal avbryts tillsvidare

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 16.3.2020 14.20
Pressmeddelande

Tjänstgöringsledigheterna för försvarsmaktens krishanteringspersonal avbryts tillsvidare 16.3.2020.

Arméns operationschef fattade beslut den 16.3 för de av Armén ledda krishanteringsoperationernas del. För Marinens del har personalens tjänstgöringsledigheter i EU:s operation Sophia har avbrutits enligt operationens beslut redan 10.3.

Grund till beslutet är att fördröja spridningen av COVID19 eller coronaviruset samt operations- och tjänstgöringssäkerheten för personalen på operationsområdena.

På grund av det rådande läget har ett flertal länder satt upp olika slags begränsningar för personal som anländer. Dessutom har krishanteringsoperationerna satt upp egna begränsningar för personalen, som anländer från hemlandet till operationsområdet. I praktiken kan detta innebära anmärkningsvärda fördröjningar i soldaternas och den övriga personalens återinträde till de operativa uppdragen.

För att stävja coronavirusinfektioner på operationsområdena kan kommendören för den finländska krishanteringsstyrkan eller dess nationella äldste för sin del begränsa finländarnas uppdrag på operationsområdet.

- Operationernas viktigaste uppgift är att bevara sin operationsförmåga i alla lägen. Detta innefattar personalens trygghet och hälsa säkras till varje pris. Med detta beslut strävar vi efter en möjligast störningsfri fortsättning av operationerna, konstaterar arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari.

För närvarande återvänder personal på tjänstgöringsledighet i hemlandet, till operationsområdet iakttagande av de begränsningar som uppsatts för resandet.

Tjänstgöringsledigheterna förverkligas vid operationerna i huvudsak alltid, ifall det operativa läget tillåter.

- Vissa förflyttningar av ledigheterna har någon gång inträffat, i huvudsak på grund av säkerhetsläget vid operationerna eller begränsningar inom flygtrafiken. Det här är ett globalt undantagsläge, som kräver anpassning av oss var och en, såväl i hemlandet som vid operationerna, säger Saari.

Förutom avbrytandet av tjänstgöringsledigheterna, bereder man sig på fördröjningar vid rotationen av personal på operationsområdena.

Marinen följer med läget gällande dem som tjänstgör i Italien

Marinens krishanteringspersonal i EUNAVFOR Sophia i  Rom har fått direktiv om säkerheten. Tjänstgöringsledigheterna har ställts in från och med 10.3 och för enskilda personers del genomförs säkerhetsåtgärder i samband med hemförlovningen. I Rom tjänstgör för närvarande sex personer.

EUNAVFOR Sophia operationen avslutas 31.3, med EU förbereder en ny operation med namnet Irene. Finlands medverkan i den operationen kommer att röra sig om högst tio personer.