Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Försvarsmaktens EU-ordförandeskapsperiod öppnades i Bryssel

Pääesikunta 9.7.2019 21.05
Pressmeddelande

Försvarsmaktens EU-ordförandeskapsperiod öppnande firades på kvällen den 9 juli 2019 i Bryssel. Vid evenemanget berättade chefen för huvudstaben, generallöjtnant Timo Kivinen om försvarsmaktens huvudteman och program under Finlands EU-ordförandeskapsperiod.

Chefen för huvudstaben, blivande kommendören för försvarsmakten, generallöjtnant Timo Kivinen tackade de tidigare ordförandeländerna samt presenterade programmet för Finlands ordförandeskapsperiod och önskade deltagarna välkomna till programenliga militära evenemang i Finland.  Ordföranden för EU:s militärkommitté, den italienske generalen Claudio Graziano tackade Finland för ett bra och intressant program.

I sitt tal påpekade generallöjtnant Kivinen, att det militära samarbetet inom den Europeiska unionen har framskridit, men att det ännu är en lång väg att gå. Finland är redo att främja dialogen och verka för gemensamma målsättningar. Han var nöjd med att säkerhet och försvar finns på agendan under Finlands ordförandeskap.

- För att helhetsmässigt kunna trygga medborgarnas säkerhet är det essentiellt  att stärka EU:s inre och yttre säkerhet och dess försvarssamarbete. Inom försvarssektorn har vi identifierat två framtidsmål; för det första digitaliseringen och artificiell intelligens inom försvaret, för det andra att avvärja hybridhot, sade Kivinen.

Närvarande vid öppningsevenemanget var medlemmar ur Europeiska unionens militärkommitté, representanter för EU:s militärstab, Europeiska försvarsbyrån jämte EU-kommissionen samt representanter för Nato.

Tilläggsuppgifter: Major Annukka Ylivaara tel. 0299 800 (växel).