Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Cyberförsvaret behöver kompetenta reservister

Försvarsmaktens ledningssystemcentral 8.4.2019 10.23
Pressmeddelande

Cyberförsvarsövningen Locked Shields 2019 erbjuder försvarsmakten ett utmärkt tillfälle att bygga en kompetent reserv för cyberförsvar. Av reservisterna förväntar man sig kompetens som försvarsmakten kan dra nytta av i sin egen planering och operativa verksamhet.

Försvarsmakten deltar i cyberförsvarsövningen Locked Shields 2019 (LS19) 8 - 12.4.2019. Omkring tjugo reservister väljs varje år till Finlands nationella övningsorganisation. Bland urvalskriterierna är lämplig kompetens det som väger tyngst och utgångspunkten gällande reservisternas bakgrund är cyberverksamhet i det frivilliga försvaret.

Reservisternas kunskapspool är väldigt bred. De har kompetens inom bland annat juridik, teknik och kommunikation. Bland dem finns personal från läroanstalter, myndigheter och företag. Reservisterna har kompetens inom i synnerhet olika roller i cybervärlden, såsom forensik, informationsrätt, samt att fungera som systemansvarig för olika system och expertuppgifter inom informationssäkerhet.

Cyberexpert Mikko Kenttälä deltar nu i övningen för tredje gången i en försvarsroll i den blå gruppen. Under tidigare år har Kenttälä också varit med i spelorganisationen. Hans deltagande fick sin början genom en kurs som Försvarsutbildningsföreningen ordnade. Kenttälä är VD för ett start-up företag i informationssäkerhetsbranschen och aktiv inom både reservistverksamheten och Försvarsutbildningsföreningens cybersäkerhetskurser.

Kompetensbasen breddas genom samarbete

Kenttälä anser att det definitivt är meningsfullt att delta i övningen LS19 - det rör sig ju om en unik övning i hur man fungerar i en teknisk cybermiljö.

"Min uppgift under övningen är att leda den tekniska delens Linux- och nätverksteam. Mitt eget kärnkompetensområde är att organisera försvaret, alltså just det som jag gör också under övningen. Det mest intressanta överlag är att öva i enlighet med spelscenariot - hur får man igång övningen, hur bygger man upp den försvarande truppen och hur får man teamet och försvaret som helhet att fungera, utöver den stora mängden teknologi. Det viktigaste jag har lärt mig har varit att pröva olika tekniker och verksamhetsmodeller tillsammans med andra cyberexperter - medan vi förbereder övningen lär vi oss av varandra och samlar nya erfarenheter", berättar Kenttälä.

Som resultat av övningen förväntar man sig erfarenheter av hur personalen fungerar under press, samt i synnerhet experternas åsikter om hur civil kompetens stöder den militära verksamhetens förmågor i cybermiljön.

"En stor del av Finlands experter inom informationssäkerhet jobbar inom den civila sektorn och reservisterna erbjuder försvarsmakten värdefull tilläggskompetens. Kompetensbasen breddas genom samarbete", sammanfattar Kenttälä.