Hoppa till innehåll

General Kivinen: Medverkan i krishantering stöder det nationella försvaret

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 20.1.2020 8.30
Pressmeddelande

Deltagandet i krishanteringsoperationer stöder vår främsta uppgift, utvecklandet av den nationella försvarsförmågan, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen i sitt tal vid öppnandet av den Riksomfattande försvarskursen i Helsingfors den 20 januari 2020.

Medverkan i internationell militär krishantering är en av Försvarsmaktens fyra uppgifter. Deltagandet i krishanteringsoperationer erbjuder inlärning och kunskap om internationella verksamhetssätt och utökar finländarnas kunnande och samverkansförmåga med tanke på kommande operationer.

Operationerna innefattar alltid risker, händelserna under de senaste veckorna utgjorde inte något undantag. Händelser som utgjort fara för säkerheten har förekommit i alla operationer. Genomförandet av uppdragen i dylika förhållanden kräver lämplig utrustning, materiel och framför allt utbildning.

På basis av i operationerna inhämtade lärdomar, har vi utvecklat soldatens personliga skyddsutrustning jämte truppens materiel och verksamhetssätt. Resultaten av utvecklingsarbetet har även förankrats så långt som till värnpliktigas utbildning och utrustning.

Medverkan i operationerna med välutbildade och ändamålsenligt utrustade trupper, har Finland uppnått ett rykte som en kunnig, effektiv och pålitlig aktör. Under årens gång har vårt försvars trovärdighet samt vårt värnpliktssystems uppskattning ökat utomlands, sade Kivinen sammanfattningsvis.

Kommendörens för försvarsmakten tal i sin helhet

´