Hoppa till innehåll

Överste Jukka Nurmi inspektör för det frivilliga försvaret

Huvudstaben
13.2.2020 13.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 mars 2020. Överste Jukka Nurmi har beordrats till inspektör för det frivilliga försvaret vid Huvudstaben.

Överste Nurmi har tjänstgjort som biträdande avdelningschef på planeringsavdelningen vid Arméstaben sedan år 2018. Tidigare har han verkat bland annat som sektorchef vid Arméstaben samt som regementskommendör vid Pansarbrigaden. Han har också tjänstgjort som utbytesofficer i Förenta staterna (United States Joint Forces Command). Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2001 och han befordrades till överste år 2018.


Överste Esapekka Vehkaoja har beordrats till chef för Försvarsmaktens underrättelsetjänst.  Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på Huvudstabens underrättelseavdelning. Tidigare har han verkat bland annat som sektorchef vid Huvudstaben samt som försvarsattaché i Frankrike. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2001 och han befordrades till överste år 2016.


Överstelöjtnant Janne Myller har beordrats till stabschef för 3. Logistikregementet. Han tjänstgör för närvarande som chef för Norra Karelens regionalbyrå vid Kajanalands brigad.


Överstelöjtnant Petri Rantanen har beordrats till chef för Norra Karelens regionalbyrå vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på underhållsavdelningen vid Arméstaben.


Överstelöjtnant Janne Tähtinen har beordrats till chef för forskningsgruppen på Institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande som chef för forskningsenheten vid Försvarsmaktens forskningsanstalt.