20.03.2017–22.03.2017

Kyläjärvi, Sodankylä

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med ljusraketer på garnison området 20.03. - 22.03.2017 under alla tider på dygnet.

Farligt område är garnison området avgränsas i väster Ahvenvaara - Liikkuvakangas, i norr av Liikkuvakangas - Kotiaapa - Kelukoskenmaa, i öster av Kelukoskenmaa - Mellankangas - Iso-Lintuselkä och i söder av Iso-Lintuselkä - Pittiovaaras södra del - Ahvenvaara.

Det skjutande truppförbandet är Jägarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 453 300 inna övningen börjar och 0299 453 300 Under övningens gång .

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.