FI SV

Officerare till nya poster

15.3.2017 8.04
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya uppdrag från och med den 1 april 2017.

Överstelöjtnant Pertti Holma har beordrats till stabschef för Försvarsmaktens forskningsanstalt. Han tjänstgör för näravarande huvudlärare i systemteknik vid Försvarshögskolans institution för krigsteknik.

Kommendör Mika Salin har beordrats till kommendör för Sveaborgs kustregemente vid Kustbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på underhållsavdelningen vid Marinstaben.