Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Puolustusvoimien tutkimuslaitos PVTUTKL on monitieteinen organisaatio, joka tuottaa vaativia puolustusalan tutkimus-, kehittämis- ja testauspalveluja strategian ja sotataidon sekä käyttäytymistieteiden ja useiden eri teknologioiden alueille.

Tutkimuslaitoksen tarkoituksena on

  • tuottaa tietoa puolustusta koskevan päätöksenteon tueksi
  • kehittää puolustusvoimille strategis-operatiivisen tason toimintatapoja, menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja ja varmistaa em. toimivuus, vaatimustenmukaisuus ja yhteensopivuus.

Tutkimuslaitoksessa on viisi pitkälle erikoistunutta tutkivaa osastoa. Ne ovat

  • doktriiniosasto (Riihimäki)
  • räjähde­ ja suojelutekniikkaosasto (Ylöjärvi)
  • informaatiotekniikkaosasto (Riihimäki)
  • asetekniikkaosasto (Ylöjärvi)
  • toimintakykyosasto (Tuusula).

Tutkimuslaitoksessa tutkitaan teknologioita, ihmisen toimintakykyä ja tapaa, jolla sotaväki toimii. Monitieteistä lähestymistapaa tarvitaan nykyisiin ja tuleviin puolustuksen haasteisiin vastaamiseksi. Laitos on hallinnollisesti Pääesikunnan alainen sotilaslaitos, jossa on noin 200 työntekijää.

Varusmies: Hae tutkimuslaitokseen erityistehtäviin - esittely (PPT, 13,7 Mt)

Esite varusmiehelle: varusmiesesite (PDF, 641 kt)

Puolustusvoimien tutkimuslaitos - esite (PDF, 1 Mt)

Puolustusvoimien tutkimuslaitos - Puolustustutkimuksen vuosikirja 2018 (PDF, 4,68 Mt)

 
Tutkimuskatsaus toimitusketjun hallinnan mahdollisuuksista ja haasteista 2035
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 4.4.2017 15.40
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen vuosikirja 2017
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 29.3.2017 14.57
Julkaisu: Systeemisen suunnittelun menetelmät Venäjän asevoimien kehittämisessä
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 20.12.2016 11.47
Julkaisu: Venäjän demografiaongelma ja asevoimat
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 8.12.2016 7.52
Tutkimuslaitoksen julkaisu Euroopan unionin siviilikriisinhallinta 2035
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 23.9.2016 11.50
Julkaisu SAR-kuvan prosessointialgoritmeista ja liiketilan korjaamisesta SAR-kuvissa
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 23.8.2016 10.45
Tutkimuslaitoksen julkaisu Nato tänään
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 17.8.2016 7.47
Tutkimuskatsaus hybridiuhat ja yhteiskunnan varautuminen
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 15.8.2016 9.32
Tutkimuskatsaus sodasta ja sodan kuvasta venäläisessä ajattelussa
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 30.5.2016 12.33
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen vuosikirja 2016
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 21.4.2016 11.59