Hyppää sisältöön

 Sotilaat laskeutuvat helikopterista köyttä pitkin

Hae Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi järjestetään Utin jääkärirykmentissä. Kurssilla annettava koulutus on mielenkiintoista, monipuolista ja haastavaa. Kurssin kautta voi hakeutua erikoisjääkärialiupseeriksi.

Erikoisjoukkokurssille voivat hakeutua sellaiset reservin aliupseeri- tai upseerikoulutuksen saaneet asevelvolliset, joiden varusmiespalvelus on päättynyt erikoisjoukkokurssin alkuun mennessä.

Mielenkiintoinen ja haastava koulutus sisältää muun muassa tiedustelu- ja taistelutehtäviä maastossa ja rakennetulla alueella. Monipuolinen siirtymismenetelmäkoulutus muodostuu laskuvarjohyppykoulutuksesta, vesistökoulutuksesta sekä helikopteri- ja ajoneuvokoulutuksesta.

Lisätietoja kurssista verkkoartikkelista: Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi valmistaa vaativiin tehtäviin

Haku kurssille on avoinna vuosittain 1.9. - 30.11. Sähköinen lomake on toistaiseksi poissa käytöstä. Täytä paperinen hakemuslomake ja lähetä se liitteineen määräaikaan mennessä. 

Erikoisjoukkokurssille voivat hakea kaikki reservin aliupseerin tai upseerin koulutuksen saaneet asevelvolliset, jotka ovat iältään alle 30-vuotiaita. Erityisistä syistä kurssille voidaan hyväksyä myös yli 30-vuotiaita henkilöitä.

Kurssille voivat hakea myös varusmiespalvelustaan suorittavat asevelvolliset, joiden varusmiespalvelus päättyy ennen erikoisjoukkokurssin alkua. Kurssi alkaa vuosittain heinäkuussa ja sen kesto on 12 kuukautta.

Erikoisjoukkokurssille voi hakea enintään kaksi kertaa.

Valinta koulutukseen tapahtuu pääsykokeiden kautta. Esivalinta tehdään hakupapereiden perusteella ja sen läpäisseet kutsutaan kaksivaiheiseen valintakokeeseen. Ensimmäinen vaihe valintakokeesta on kaksipäiväinen ja se järjestetään tammikuussa. Painopiste ensimmäisen vaiheen valintakokeessa on fyysisten ominaisuuksien testaamisessa (testien sisältö ja pisteytys löytyvät sivun alalaidasta).

Ensimmäisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet kutsutaan toiseen, maalis-huhtikuussa järjestettävään vaiheeseen, jossa hakijoilta edellytetään mm. seuraavia asioita

 • motivoitunut suorittamaan kaikki annetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla
 • oma-aloitteinen, sekä halukas oppimaan ja kehittämään aktiivisesti itseään
 • harkintakykyinen ja kykenee toimimaan järkevästi myös stressitilanteessa
 • kykenee fyysisen suorituskykynsä puolesta selviytymään erikoisjääkärikoulutuksesta
 • sitoutuu ryhmän yhteisiin tavoitteisiin ja asettaa ryhmän edun oman etunsa edelle
 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot ryhmässä työskentelemiseksi
 • kykenee säilyttämään toimintakykynsä kaikissa tilanteissa
 • hallitsee sotilaan perustaidot
 • kykenee marssimaan kymmeniä kilometrejä taisteluvarustuksessa
 • omaa kohtuullisen hiihto- ja suunnistustaidon.

Valintakokeet ovat Puolustusvoimien henkilökunnalle ja varusmiespalvelusta suorittaville komennus ja reserviläisille vapaaehtoinen kertausharjoitus.

Kurssille hyväksytyille henkilöille ilmoitetaan valinnasta noin kaksi kuukautta ennen heinäkuun lopulla alkavaa erikoisjääkärikurssia.

Sopimussotilaan määräaikainen virkasuhde

Erikoisjoukkokurssille valitut henkilöt ovat Puolustusvoimissa sopimussotilaan määräaikaisessa virkasuhteessa. Koulutusajalta maksetaan palkkaa. Kurssilaiset kustantavat itse majoituksensa ja ruokailunsa.

 • palkkaus noin 2 000 euroa/kuukausi (sisältää peruspalkan + lisät)
 • työaika 114 h 45 min /kolmen viikon jakso
 • vuosilomaa 2 päivää/kuukausi.

Erikoisjoukkokurssille pääsemisen edellytyksenä ovat

 • erikoisjoukkokurssin alkuun mennessä kokonaan suoritettu varusmiespalvelus
  • hakemuksen voi lähettää ja valintakokeissa voi käydä jo varusmiespalveluksen aikana
 • reservin upseeri- tai aliupseerikoulutus
 • hyvä terveys, palveluskelpoisuusluokka A
 • näön tarkkuus molemmissa silmissä vähintään 1,0 ilman laseja
 • tarkka väriaisti, normaalit näkökentät, normaali kuulo
 • hyvä fyysinen kunto, uimataito vähintään 200 metriä, kohtuullinen hiihtotaito
 • 12 minuutin juoksutestin tulos vähintään 3000 metriä
  • suoritettava hakeutumisvuonna, aikaisintaan 1.6.
  • juoksutestin tulos voi olla karsiva esivalintoja tehtäessä
 • elämäntavoiltaan sopiva (ei rikosrekisteriä)
 • ikä alle 30 vuotta palveluksen alkaessa
 • erityisistä syistä yli 30 -vuotias voidaan hyväksyä
  • huomioidaan aikaisempi koulutus, kokemus ja muut mahdolliset erityistaidot (kielitaito, suoritetut opinnot, työkokemus jne)
 • korkeintaan yksi aikaisempi hakeutuminen 
 • ajokortti (B).

Karsivia tekijöitä ovat vaikeat ihotaudit, lääkehoitoa vaativat allergiat, hoitamattomat hampaat tai hammasproteesit sekä vuotta tuoreemmat raajojen murtumat tai vaikeat nivelvammat.

Erikoisjoukkokurssin hakemus ja liitteet

Hakemukset puolustusvoimien erikoisjoukkokurssin sopimussotilaskoulutukseen on oltava perillä Utin jääkärirykmentissä 30.11. mennessä. Hakemusta ei huomioida mikäli se saapuu myöhässä tai siitä puuttuu joku yllä mainituista liitteistä. 

Jos sähköisen hakulomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, lähetä paperinen hakemus liitteinen osoitteeseen:

Erikoisjääkäriksi
Utin jääkärirykmentti
PL 5
45411 UTTI

Hakeutumiseen liittyvät tiedoksiannot

Utin jääkärirykmentti toimittaa seuraavat tiedoksiannot sähköisesti antamaasi sähköpostiosoitteeseen

 • hakeutumisvuoden loppuun mennessä
  • ilmoitus valintakokeisiin hyväksytyille
  • ilmoitus niille, joita ei kutsuta valintakokeisiin
 • helmikuun aikana
  • ilmoitus valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille
  • ilmoitus niille, joita ei hyväksytä valintakokeen toiseen vaiheeseen
 • huhtikuun aikana
  • ilmoitus erikoisjoukkokurssille hyväksytyille
  • ilmoitus niille, joita ei hyväksytä erikoisjoukkokurssille.

Mikäli et saa tiedoksiantoja sähköpostiisi, ota yhteyttä valintasihteeriin. Tarkasta myös sähköpostisi roskapostilaatikko siltä varalta, että viestit ohjautuvat sinne.

Lisätietoja

 • sähköposti: [email protected] 
 • puhelin: valintasihteeri 0299 417 265
  • yhteydenotot arkisin klo 08-11 ja 12-16.

Erikoisjoukkokurssin jälkeen aliupseerin virkaan?

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssin jälkeen osa kurssin suorittaneista palkataan määräaikaiseen aliupseerin virkaan.

Erikoisjääkärialiupseerit edustavat erikoisjoukkojen suorituskykyisintä osaa. Koulutus jatkuu koko palveluksen ajan ja tehtävissä on mahdollisuus palvella myös ulkomailla, sekä harjoituksissa että kriisinhallintaoperaatioissa.

Aliupseerit palvelevat viiden vuoden määräaikaisessa virkasuhteessa, jonka työnantaja voi puolustusvoimien tarpeen mukaan uusia kaksi kertaa (palvelusaika yhteensä enintään 5+5+5 vuotta).

Valintakokeiden fyysiset testit

 
´