Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

 Sotilaat laskeutuvat helikopterista köyttä pitkin

Erikoisjääkäriksi

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi järjestetään Utin jääkärirykmentissä. Kurssilla annettava koulutus on mielenkiintoista, monipuolista ja haastavaa. Kurssin kautta voi hakeutua erikoisjääkärialiupseeriksi.

Erikoisjoukkokurssille voivat hakeutua sellaiset reservin aliupseeri- tai upseerikoulutuksen saaneet asevelvolliset, joiden varusmiespalvelus on päättynyt erikoisjoukkokurssin alkuun mennessä.

Mielenkiintoinen ja haastava koulutus sisältää muun muassa tiedustelu- ja taistelutehtäviä maastossa ja rakennetulla alueella. Monipuolinen siirtymismenetelmäkoulutus muodostuu laskuvarjohyppykoulutuksesta, vesistökoulutuksesta sekä helikopteri- ja ajoneuvokoulutuksesta.

Erikoisjoukkokurssille voivat hakea kaikki reservin aliupseerin tai upseerin koulutuksen saaneet asevelvolliset, jotka ovat iältään alle 25-vuotiaita. Erityisistä syistä kurssille voidaan hyväksyä myös 25–30-vuotiaita henkilöitä. Kurssille voivat hakea myös varusmiespalvelustaan suorittavat asevelvolliset, joiden varusmiespalvelus päättyy ennen erikoisjoukkokurssin alkua. Kurssi alkaa vuosittain heinäkuussa ja sen kesto on 12 kuukautta.

Valinta koulutukseen tapahtuu pääsykokeiden kautta. Esivalinta tehdään hakupapereiden perusteella ja sen läpäisseet kutsutaan kaksivaiheiseen valintakokeeseen. Ensimmäinen vaihe valintakokeesta on kaksipäiväinen ja se järjestetään tammikuussa. Painopiste ensimmäisen vaiheen valintakokeessa on fyysisten ominaisuuksien testaamisessa.

Liite: Valintakokeen ensimmäisen vaiheen fyysiset testit ja pisteytys

Ensimmäisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet kutsutaan toiseen, maalis-huhtikuussa järjestettävään vaiheeseen, jossa hakijoilta edellytetään mm. seuraavia asioita

 • motivoitunut suorittamaan kaikki annetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla
 • oma-aloitteinen, sekä halukas oppimaan ja kehittämään aktiivisesti itseään
 • harkintakykyinen ja kykenee toimimaan järkevästi myös stressitilanteessa
 • kykenee fyysisen suorituskykynsä puolesta selviytymään erikoisjääkärikoulutuksesta
 • sitoutuu ryhmän yhteisiin tavoitteisiin ja asettaa ryhmän edun oman etunsa edelle
 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot ryhmässä työskentelemiseksi
 • kykenee säilyttämään toimintakykynsä kaikissa tilanteissa
 • hallitsee sotilaan perustaidot
 • kykenee marssimaan kymmeniä kilometrejä taisteluvarustuksessa
 • omaa kohtuullisen hiihto- ja suunnistustaidon.

Valintakokeet ovat varusmiespalvelusta suorittaville komennus ja reserviläisille vapaaehtoinen kertausharjoitus.

Kurssille hyväksytyille henkilöille ilmoitetaan valinnasta noin kaksi kuukautta ennen heinäkuun lopulla alkavaa erikoisjääkärikurssia.

Sopimussotilaan määräaikainen virkasuhde

Erikoisjoukkokurssille valitut henkilöt ovat Puolustusvoimissa sopimussotilaan määräaikaisessa virkasuhteessa. Koulutusajalta maksetaan palkkaa. Kurssilaiset kustantavat itse majoituksensa ja ruokailunsa.

 • palkkaus noin 2 000 euroa/kuukausi (sisältää peruspalkan + lisät)
 • työaika 116,15 h/kolmen viikon jakso
 • vuosilomaa 2 päivää/kuukausi.

Erikoisjoukkokurssille pääsemisen edellytyksenä ovat

 • erikoisjoukkokurssin alkuun mennessä kokonaan suoritettu varusmiespalvelus
  • hakemuksen voi lähettää ja valintakokeissa voi käydä jo varusmiespalveluksen aikana
 • reservin upseeri- tai aliupseerikoulutus
 • hyvä terveys, palveluskelpoisuusluokka A
 • näön tarkkuus molemmissa silmissä vähintään 1,0 ilman laseja
 • tarkka väriaisti, normaalit näkökentät, normaali kuulo
 • hyvä fyysinen kunto, uimataito vähintään 200 metriä, kohtuullinen hiihtotaito
 • elämäntavoiltaan sopiva (ei rikosrekisteriä)
 • ikä alle 25 vuotta palveluksen alkaessa (erityisistä syistä 25 - 30 -vuotias voidaan hyväksyä)
 • ajokortti (B)
 • lisäksi huomioidaan aikaisempi koulutus, kokemus ja muut mahdolliset erityistaidot (kielitaito, suoritetut opinnot, työkokemus jne).

Karsivia tekijöitä ovat vaikeat ihotaudit, lääkehoitoa vaativat allergiat, hoitamattomat hampaat tai hammasproteesit sekä vuotta tuoreemmat raajojen murtumat tai vaikeat nivelvammat.

Erikoisjoukkokurssin hakemus ja muut asiakirjat

 • Hakemus sopimussotilaaksi
 • Aikaisintaan 1.8. päivätty puolustusvoimien lomake "Lääkärinlausunto terveydentilasta"
 • Palvelustodistus varusmiespalveluksen suorittamisesta (tai keskeytyskortti)
 • RUK:n tai AUK:n todistus (tai keskeytyskortti)
 • Jäljennökset mahdollisista työtodistuksista
 • Jäljennös ajokortista
 • Viimeisimmän koulutodistuksen jäljennös
 • Aikaisintaan 1.6. päivätty vapaamuotoinen todistus 12 minuutin juoksutestistä
  • hakijan nimi ja syntymäaika
  • 12 minuutin juoksutestin tulos
  • testin valvojan nimi, allekirjoitus ja puhelinnumero (valvoja voi olla kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö).

Hakemukset puolustusvoimien erikoisjoukkokurssin sopimussotilaskoulutukseen on lähetettävä 30.11. mennessä osoitteella

Erikoisjääkäriksi
Utin jääkärirykmentti
PL 5
45411 UTTI

Lisätietoja

Hakemus ja liitteet

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssin jälkeen osa kurssin suorittaneista palkataan määräaikaiseen aliupseerin virkaan. Erikoisjääkärialiupseerit edustavat erikoisjoukkojen suorituskykyisintä osaa. Koulutus jatkuu koko palveluksen ajan ja tehtävissä on mahdollisuus palvella myös ulkomailla, sekä harjoituksissa että kriisinhallintaoperaatioissa. Aliupseerit palvelevat viiden vuoden määräaikaisessa virkasuhteessa, jonka työnantaja voi puolustusvoimien tarpeen mukaan uusia kaksi kertaa (palvelusaika yhteensä enintään 5+5+5 vuotta).