Puolustusvoimien verkkolaskujen osoitteet

Valtion virastot ja laitokset vastaanottavat vain sähköisessä muodossa olevia laskuja. Myös Puolustusvoimat noudattaa tätä käytäntöä.

Paperilaskut joudutaan valitettavasti palauttamaan lähettäjälleen.

Oheisessa liitteenä olevassa tiedotteessa on kaikki puolustusvoimien verkkolaskujen osoitteet ja toimintaohjeet laskuttajalle. Mikäli tiedossa on Puolustusvoimilta saatu ostotilausnumero, ilmoittakaa se laskulla käsittelyn nopeuttamiseksi.

Tiedote verkkolaskuista listaa verkkolaskutusosoitteet ja antaa muita ohjeita laskutuksesta.