Aluetoimistot

  • vastaavat asevelvollisten kysymyksiin
  • neuvovat asevelvollisia ennen ja jälkeen varusmiespalveluksen
  • järjestävät kutsunnat
  • hoitavat virallisen asioinnin asevelvollisen ja puolustusvoimien välillä, kuten palveluspaikan vaihdon tai ajan muuttamisen
  • käsittelevät hakemukset naisten vapaaehtoiseen palvelukseen
  • hoitavat reserviläisten asioita ja pitävät yhteyttä reserviin.

Asevelvollisrekisteriin on tallennettu asevelvollisten koulutuksen ja palveluksen suunnittelua ja järjestämistä, sijoittamista sekä poikkeusolojen toimintaan varautumista varten tarvittavat henkilö- ja sotilaskoulutustiedot.

Tietoa tai otteen omista rekisteritiedoista saa käymällä henkilökohtaisesti aluetoimistossa. Tietoja ei luovuteta puhelimitse tai sähköpostilla.

Puhelinpalvelukokeilu 19.6.-30.11.2017

Osana sähköisten palvelujen kehittämistä Maavoimat käynnistää puhelinpalvelukokeilun Uudenmaan, Lounais-Suomen, Pohjanmaan ja Etelä-Savon aluetoimistoissa 19.6.-30.11.2017. Puhelinpalvelukokeilussa näille neljälle aluetoimistolle perustetaan yhteinen valtakunnallinen palvelunumero aluetoimistokohtaisten numeroiden rinnalle. Mikäli aluetoimiston oma numero on varattu, niin puhelu yhdistyy automaattisesti valtakunnalliseen palvelunumeroon vapaana olevalle asiakaspalvelijalle.

Kokeilun tavoitteena on parantaa aluetoimistojen kykyä palvella asiakkaitaan erityisesti ruuhkatilanteissa, kun yhteiskäytössä ovat useamman aluetoimiston asiakaspalveluresurssit.

Palvelemme asevelvollisia kotikunnan mukaan