Meillä työntekijöistä ja opiskelijoista pidetään huolta. Kannustamme jokaista tekemään parhaansa. Kuva Puolustusvoimat.

Työ ja koulutus

Puolustusvoimat on merkittävä valtionhallinnon työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä ympäri Suomen. Meillä työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista kolmasosa on siviilejä. Kaikki osaajamme tekevät työtä, jota suomalaiset arvostavat.

Olemme haluttu työnantaja

Puolustusvoimat on useiden vuosien ajan sijoittunut hyvin, kun opiskelijoilta ja nuorilta ammattilaisilta on kysytty ihanteellisinta työnantajaa. Työnantajatutkimuksissa olemme sijoittuneet hyvin. Vastaajien tärkeimpinä tavoitteina mainittiin työn ja vapaa-ajan tasapaino, merkityksellinen työ sekä työpaikan varmuus.

Puolustusvoimien työilmapiiri on tutkitusti hyvä. Erityisesti työntekijämme ovat tyytyväisiä omaan työtehtäväänsä, me-henkeen ja lähimpään esimieheen. Työilmapiiri on tutkitusti hyvä valtionhallinnon keskitasoon verrattuna. Henkilöstön vaihtuvuus on meillä vähäistä ja työsuhteet pääosin vakituisia.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Kannustamme henkilöstöämme kehittämään omaa osaamistaan ja hakeutumaan entistä monipuolisempiin ja vaativampiin tehtäviin Puolustusvoimissa. Palkatun henkilöstön osaamisen perusta luodaan korkeatasoisella perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksella.

Pidämme huolta omistamme. Tarjoamme työntekijöillemme ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille moninaisia etuja asumisesta ruokailuun ja liikuntamahdollisuuksiin. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia myös ulkomailla työskentelyyn. Meillä on hyvät puitteet tehdä työtä, jolla on tarkoitus.